Nyheter

Kan man lita på konsumentpaneldeltagare?

Konsumentpaneler som Surveyeah är ett snabbt och pålitligt sätt att få marknadsinsikt, när grundarbetet görs noggrant.

Kan man lita på konsumentpaneldeltagare?

Konsumentpaneler är ett snabbt och enkelt sätt att samla marknadsinsikt. De är väldigt pålitliga – när grundarbetet är noggrant gjort.

Konsumentinsikt är viktigt, särskilt i kristider. Konsumenter kan hjälpa till att guida märken i rätt riktning, ge värdefull insikt om nya produkter och hjälpa till att kontrollera kvaliteten, till exempel.

Men frågan ställs regelbundet och även mer i turbulenta tider: Kan man verkligen lita på konsumenter som informationskälla? Vet de – och vi – verkligen vad vi vill? Vad för slags slutsatser kan egentligen dras från material samlat från undersökningar och intervjuer?

Läs Mer: 3 Steg emot Etisk Marknadsundersökning Mitt i Krisen

Ställa de rätta frågorna

Då en pågående kris gör det svårare att dra förhastade slutsatser, blir konsumentinsikt viktigare än någonsin i en föränderlig tillvaro. Det tillåter märken att anpassa inte bara deras erbjudande om produkter och tjänster, men även att deras marknadsföring för att bättre nå och möta kundernas behov.

Som Pranay Jeyachandran, Ställföreträdande Marknadsdirektör vid Incite, påstod i Marketing Week, att konsumenter är pålitliga informationskällor – om informationen samlas och används korrekt.

Till exempel kan konsumenter inte direkt förutspå hur de kommer att bete sig under vissa hypotetiska omständigheter. De kan emellertid beskriva sina aktuella val, behov och problem, och företag kan använda denna information för att analysera olika alternativ.

Sedan, efter att ha utvecklat några genomförbara produkt- eller tjänstealternativ, kan dessa föras tillbaka till konsumenterna för återkoppling och förslag.

Alla metoder är inte likadana

De metoder som redan används är också viktiga att ta med i beräkningarna: undersökningar, intervjuer, fokusgrupper och mysterieshopping som alla är svar på olika behov .

Många av oss köper exempelvis inte en bil eller en dyr 5-stjärning semester särskilt ofta, och om någon frågar oss om den erfarenheten i en undersökning sex månader efter inköp, har många detaljer redan bleknat. Det här framgår av svaren vilka i bästa fall är vaga och i värsta fall falska.

I det här fallet är användande av mystiska shoppare eller länkande av frågor till ett aktuellt beteende det som ger bäst resultat, vilket kan användas som utgångspunkt för analysen.

Trovärdig marknadsresearch baseras på vetenskap

Generellt sett ger marknadsresearch väldigt tillförlitlig information och insikt, när den styrs korrekt.

Paneler och intervjugrupper måste vara tillräckligt stora och representativa i form av ålder, kön och plats .

Noggrant skissade frågor med några bevisade fuskavslöjande trick ger research den avrundningskänslan som vägar till högkvalitativa data som stöd i deras tillväxt.

Läs Mer: Hur Fånga en Fuskare i Marknads Research?

Foto av Van Tay Media på Unsplash