UPPTÄCK VÅRA TJÄNSTER

REKRYTERING AV DELTAGARE FÖR UNDERSÖKNINGAR

De bästa paneldeltagarna för online intervjuer, billiga och pålitliga svar med kort produktionstid

Vi har arbetat med de mest prestigefyllda italienska och internationella undersökningsinstituten sedan länge. Kvalitetsrekrytering av deltagare för forskning i 123 länder över hela världen för kvantitativa och kvalitativa intervjuer tack vara direkt tillgång till över 1,8 miljoner panelmedlemmar.

Trots att vi är specialiserade i CAWI intervjuer, är våra paneldeltagare tillgängliga för andra undersökningsmetoder, inklusive fokusgrupperoch tillfälliga online communities .

MANUS FÖR UNDERSÖKNINGAR & RAPPORTERING AV RESULTAT

En omfattande service tack vare samarbete med betydande undersökningsinstitut

På begäran kan vi datorisera ett frågeformulär, och genom våra partnerinstitut skissa ett ad hoc frågeformulär alltefter era krav. Vi kan sätta in vilka slags filter som helst och ge en offert för att vaska fram det urval ni vill ha för ert projekt.

Vid förfrågan kan vi förse er med en pdf med resultat av undersökningen ihop med överenskommen analys och summering.

MÄRKESPANELER

Nya paneler med snabba produktionstider, baserade på databaser eller Surveyeah panelmedlemmar

Äger du ett företag och eller är du den som sköter dess marknadsavdelning och du vill skapa en privatägd panel?

Vi kopierar Surveyeahs mjukvara, översätter den till era färger för att skapa en miljö era kunder känner igen sig i. Ni kommer alltså att periodvis kunna intervjua era kunder inför lanseringen av nya produkter, eller helt enkelt skicka dem presentkort. Panelen kan också integreras i er egen sajt. Era paneldeltagare kommer inte att bli intervjuade för externa kartläggningar. Utövar ni forskning? Vi vill förse er med mjukvara och skapa och hantera paneler (med eller utan paneldeltagare).

TILLFÄLLIGA ONLINE COMMUNITIES

Kvalitetsintervjuer online, kombinerade med kvalitetsdjup och snabbheten online

Våra paneldeltagare, med sin bestämda uppriktighet och proaktivitet, gör dem tillgängliga för att ta del av tillfälliga online communities och online fokusgrupper. Vi förser omgivningen med styrd forskning. Du kan välja mellan att moderera gruppen och att ge ytterligare stimulans

Har du en databas som du vill integrera i Surveyeah?

För att ständigt förbättra kvaliten på våra undersökningsresultat med nya profiler, integrerar vi externa databaser i Surveyeah. Således kommer de som är registrerade hos er (med förbehåll för förhandstillstånd) att få undersökningar och ni kommer att få en procentsats på deras resultat.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM VÅRA TJÄNSTER

Vi är en av de största online panelerna i Italien; tillsammans med våra partners täcker vi varje segment av marknadsundersökningar.
Vårt huvudkontor finns i Milano och vi arbetar över hela Italien. Billiga intervjuer med snabba produktionstider.    Fälten märkta med en asterisk (*) är