Informacione legale

Informacione legale

Përpara se të rregjistroheni ju lutemi të lexoni termat dhe kushtet e përdorimit.

Tradatech Srl, me pronar të vetëm, ka krijuar faqen e internetit www.surveyeah.com me qëllim për të mbledhur të dhëna personale në formë anonime nga përdoruesit dhe për të dërguar sondazhe online të paguara pjesëmarrësve. Kushtet e përgjithshme të përshkruara më poshtë dhe ligji që aplikohet rregullojnë përdorimin e faqen së internetit. Duke u rregjistruar në faqen e internetit, ose thejsht duke e përdorur atë, ju pranoni kushtet e përgjithshme pa asnjë lloj rezervimi, dhe të tëra marrëveshjet e vendosura në Panelin Surveyeah janë subjekt i të njëjtave kushte.

Informacione të përgjithshme

Kjo faqe interneti është redaktuar nga: Tradatech Srl (më pronar të vetëm)

Tradatech Srl (me pronar të vetëm) vendi i anëtarsimit : Itali

Numri i TVSH i Tradatech Srl (më pronar të vetëm): 08335940964

Faqja e internetitwww.surveyeah.com, me pronësi e Tradetech Srl (pronar i vetëm), është nën ligjin italian

Adresa e rregjistrimit:

Tradatech Srl (më pronar të vetëm)
Rruga De Amicis 47
20123 Milano
ITALI

E drejta e pronësisë intelektuale

Paneli i consumatorit të Surveyeah ka nën pronësi, ose i është dhënë mundësia nga anëtarë të tretë për përdorimin, të të tërave veçorive që gjinden në faqen e internetit, si për shembull teksti,frazat,vizatimet, imazhet, fotografitë, dhe sekuencat e animuara , më ose pa zëra. Përmbajtja e faqes së internetit dhe e pjesëve të saj nuk mund të riprodhohen pa asnjë lloj leje, as në kompjuter e as në fletë. Kopjimi, ndryshimi, modifikimi, publikimi, ndarja, shitja ose përdorimi i përmbajtjes në çfarëdolloj mënyre është i ndaluar, veç në rastin kur lejohet në mënyrë eksplicite nga Paneli i Surveyeah.

Lidhje Surveyeah në dhe nga Surveyeah

Si për formalitet, miratimi me anë të e-mailit nga Suryeah panel është e nevojshme për të krijuar një lidhje më faqen e internetit www.surveyeah.com, dhe manaxheri i adresës së internetit duhet të kontaktohet në mënyrë që të përfshjë një lidhje të Surveyeah më një adresë të jashtë interneti. Paneli Surveyeah nuk mund të mbahet përgjegjës në çfarëdolloj rrethane për përmbajtjen, për shërbimet e vëna në dispozicion, ose për përditsimin e faqen e të internetit që përmbajnë lidhjen me www.surveyeah.com

Gjatë publikimit të artikujve dhe përmbajtjeve për përdoruesit, Surveyeah vendos lidhje të jashtme më faqe e të tjera të Internetit që janë të një farë interesi; Paneli Surveyeah nuk mund të mbahet përgjegjës për informacionin dhe për materialet e publikuara në faqet e tjera të internetit. Në qoftë se çfarëdolloj faqe interneti e jashtme është e konsideruar e papërshtatshme në atë që përmban, Surveyeah mund ti heqi të drejtën e lidhjes në çdo moment pa i dhënë asnjë lloj njoftimi.

Fjalëkalimi

Për tu rregjistruar në Panelin Surveyeah, kërkohen një adresë emaili dhe një fjalëkalim. Pjesëmarrësi do të jetë përgjegjës për mbrojtjen e konfindencialitetit të fjalëkalimit dhe të informacioneve të llogarisë dhe do ti kërkohet menjëherë të kontaktojë Panelin e Surveyeah në rast të një përdorimi të paautorizuar të llogarisë. Dalja jashtë nga llogaria në fund të çdo sesioni është fortësisht e rekomanduar për çdo pjesëmarrës. Shkelja e këtyre masave paraprake lehtësojnë Surveyeah nga çdo lloj përgjegjësie.

Shërbimi i aktivizimit dhe hapja e një llogarie

Për tu rregjistruar në Panelin Surveyeah përdoruesit duhet të vendosin informacione në formularin e rregjistrimit ( emrin, emailin, seksin, vitin e lindjes dhe kodin postal). Mbasi i plotësoni këto të dhëna, do t’ju dërgohet një konfirmim emaili, klikoni në lidhjen e konfirmimit të emalit dhe ju do të bëheni një pjesëmarrës i Panelit Surveyeah.

Ligji Italian është rregullori i të tërë proçesit dhe hyrjes në faqen e internetit, por mund të modifikohet në çfarëdolloj momenti nga Surveyeah. Në qoftë se për ndonjë arsye ju mendoni se nuk mund të pranoni termat dhe kushtet e përdorimit, atëherë nuk ju rekomandohet që të shkruheni në faqen e Surveyeah. Gjykatat italiane janë të vetme gjykata kompetente në rast mosmarrëveshje midis pjesëtarëve.

Rregjistrimi

Paneli Surveyeah dërgon sondazhe të paguara pjesëmarrësve të tij me anë të emailit, dhe pjesëmarrja është vullnetare dhe fakultative. Sondadzhet e paguara krijohen dhe dërgohen direkt nga klientët e kompanive, pjesëmarrësve të Surveyeah të cilëve u kërkohet një përgjigje rrallësisht zgjidhen midis profileve të përshtatshëm për t’ju përgjigjur një sondazhi. Të dhënat që gjinden në llogarinë përdoren për të bërë profilin e konsumatorëve dhe për të zbuluar përshtatshmërinë e tyre për sondazhe të ndryshme. Duke marrë pjesë dhe duke plotësuar sondazhin, pjesëmarrësit do të paguhen në euro të konvertuara në PayPal, ose me anë të kuponave dhe dhuratave kur të arrihen synimet e vendosura.

Pjesëmarrësit mund ta fshijnë llogarinë e tyre në çdo moment. Në qoftë se llogaria është eliminuar kur bilanci është positiv por minimumi i qëllimit për tu arritur nuk është akoma kapur, bilancimi është i humbur dhe nuk mund të konvertohet më.

Unë e pranoj marrëveshjen për përdorimin e faqes së internetit të Surveyeah.

Në qoftë se dëshironi të njihniTermat dhe Kushtet kliko këtu.

Në qoftë se dëshironi të konsultoni Politikën mbi Privatësinë, ju lutemi klikoni këtu..