ZBULONI SHËRBIMET TONA

REKRUTIMI I PJESËMARRËSVE TË SONDAZHEVE

Një ndër panelet më të mirë të internetit në intervista për pjesëmarrësit, falas dhe me përgjigje të sigurta në pak kohë.

Ne kemi punuar për një kohë të gjatë me istitutet kërkimore italiane dhe internazionale më prestigjoze. Cilësi në rekrutimin e pjesëmarrësve për kërkimet në 123 kombe të ndryshme në të gjithë botën për intervista sasiore – dhe cilësore -falë hyrjes direkte në mbi më shumë se 1.8 milionë pjesëmarrës në panele.

Edhe pse në jemi të specializuar në intervistat CAWI,pjesëmarrsit e panelit tonë vihen në gadishmëri edhe për metoda të tjera sondazhi, duke përfshirë këtu grupe fokus që vihen në qendër të vëmendjes dhe komunitet të përkohshme internetit.

DORËSHKRIM PËR PYETËSORIN & RAPORTONI REZULTATET

Një shërbim i plotë falë kooperimit me institutet më të mëdhaja kërkimore

Sipas kërkesave ne mund të kompjuterizojmë një pyetësor, dhe falë instituteve kërkimore që janë partnerë tanë ne mund të bëjmë në këtë rast një pyetësor më temë që merren nga kërkesat tuaja. Në mund të vendosim ç’do lloj filtri dhe kuotë për të zhvilluar shembullin që ju kërkoni për projektin tuaj.

Sipas kërkesave, ne mund të ofrojmë një pdf me resultatet e sondazhit, së bashku më analizat dhe grumbullimet.

PANELE TË MARKËS

Panele të reja në kohë të shkurtra, të bazuara në bazën e të dhënave ose në panelet e pjesëmarrësve të Surveyeah

A jeni pronar i ndonjë shoqërie ose administroni departamentin e marketingut dhe dëshironi të të krijoni një panel tuajin?

Ne duplikojmë programin e Surveyeah, duke e propozuar atë në ngjyrat tuaja për të krijuar një ambjent më familiar për klientët tuaj. Megjitatë, ju do të të mundeni herë pas here të intervistoni klientët tuaj gjatë hedhjes në treg të produkteve të reja, ose thjesht ti dërgoni atyre kupona. Paneli mund të integrohet në faqen tuaj. Pjesëmarrëit e panelit tuaj nuk do të intrvistohen për sondazhe të jashtme. A po bëni kërkime? Në do t’ju ofrojmë programin, do të krijojmë dhe manaxhojmë panelet (me ose pa pjesëmarrësit e panelet).

KOMUNITETE TË PËRKOHËSHME NË INTERNET

Intervista cilësore online, të cilat kombinojnë intensitetin e cilësisë dhe shpejtësinë e të qënit online

Pjesëmarrësit e panelit tonë, me sinqeritetin dhe propositivitetin që i dallon, bëjnë që të marrin pjesë në komunitete përkohesisht online dhe në grupe fokusi online. Ne ju sigurojmë ambientin e duhur për të zhvilluar kërkimin tuaj. Ju mund të zgjidhni në qoftë se dëshironi të moderoni grupin dhe të jepni një ndihmë shtesë

A keni një bazë të dhënash dhe dëshironi ta integroni atë me Surveyeah?

Në mënyrë që të përmirësojmë gjithmonë cilësinë e sondazheve tona më profili të reja, në integrojmë gjithmonë bazë të dhënash të jashtme në Surveyeah. Megjithëatë, ato që rregjistrohen me anë të jush (duke pasur autorizimin) do të marrin sondazhet tona dhe ju do të merrni një përqindje në rezultatet e tyre.

JU LUTEMI TË NA KONTAKTONI PËR MË SHUMË INFORMACIONE MBI SHËRBIMET TONA.

Ne jemi një nga panelistët online më të mëdhenjë në Itali;së bashku me partnerët tanë ne mbulojmë një pjesë të kërkesës së tregut.
Zyra jonë qëndrore është në Milano dhe ne punojmë rreth e rrotull tërë Italisë. Intervista të pakushtueshme në kohë shumë të shpejta.    Fushat e shënuara me asteriks (*) janë të detyrueshme