Thông tin pháp lý

Thông tin pháp lý

Trước khi bạn đăng ký, vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Tradatech Srl, tư cách chủ sở hữu duy nhất, đã tạo ra trang web www.surveyeah.com với mục đích thu thập dữ liệu cá nhân dưới hình thức ẩn danh từ người dùng và gửi khảo sát trực tuyến trả phí cho các thành viên. Các điều kiện chung được mô tả dưới đây và luật hiện hành quy định việc sử dụng trang web. Bằng cách đăng ký trên trang web, hoặc chỉ duyệt và sử dụng nó, bạn chấp nhận các điều kiện chung mà không cần đặt trước và tất cả các thỏa thuận khác được thiết lập với Surveyeah Panel cũng phải tuân theo các điều kiện này.

Thông tin chung

Trang web này đã được biên tập và chỉnh sửa bởi: Tradatech Srl (sole proprietorship)

Quốc gia thành viên của Tradatech Srl (sole proprietorship): Ý

Số VAT của Tradatech Srl (sole proprietorship): 08335940964

Trang web www.surveyeah.com, thuộc sở hữu của Tradatech Srl (sole proprietorship), được điều chỉnh bởi luật pháp Ý

Địa chỉ đăng ký:

Tradatech Srl (sole proprietorship)
Via De Amicis 47
20123 Milano
ITALY

Quyền sở hữu trí tuệ

Panel người tiêu dùng Surveyeah sở hữu hoặc đã được bên thứ ba trao quyền sử dụng tất cả các tính năng được tích hợp vào trang web, chẳng hạn như văn bản, khẩu hiệu, bản vẽ, hình ảnh, ảnh chụp và chuỗi hoạt ảnh, có hoặc không có âm thanh. Nội dung của trang web và các phần của nó không được sao chép trên máy tính cũng như trên giấy, trừ khi có sự cho phép rõ ràng. Việc sao chép, thay đổi, sửa đổi, xuất bản, phân phối, bán hoặc sử dụng nội dung trang web theo bất kỳ cách nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó đều bị cấm, trừ khi được Panel Surveyeah cho phép rõ ràng

Các liên kết đến và đi từ Surveyeah

Về mặt hình thức, cần có sự đồng ý qua email từ panel Surveyeah để tạo liên kết đến trang web www.surveyeah.com, và người quản lý trang web phải được liên hệ để đưa liên kết đến trang Surveyeah trên một trang web bên ngoài. Panel Surveyeah không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về nội dung, các dịch vụ hiện có hoặc việc cập nhật các trang web có chứa liên kết đến www.surveyeah.com

Khi xuất bản các bài viết và nội dung cho người dùng, Surveyeah đặt các liên kết ra ngoài đến các trang Internet khác mà họ quan tâm; Ban điều hành Surveyeah không chịu trách nhiệm về thông tin và tài liệu được xuất bản trên các trang web được liên kết. Nếu bất kỳ trang web bên ngoài nào được coi là không phù hợp trong việc lựa chọn nội dung, Surveyeah có thể vô hiệu hóa liên kết bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Mật khẩu

Để đăng ký Panel Surveyeah, cần có địa chỉ email và mật khẩu. Thành viên sẽ có trách nhiệm bảo mật những thông tin liên quan đến mật khẩu, tài khoản và phải nhanh chóng liên hệ với Panel Surveyeah trong trường hợp tài khoản bị sử dụng trái phép. Đăng xuất khỏi tài khoản vào cuối mỗi phiên là lời khuyên hết mực đến các thành viên Việc vi phạm các biện pháp phòng ngừa này sẽ khiến Surveyeah không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Kích hoạt dịch vụ và mở tài khoản

Để đăng ký Panel Surveyeah, người dùng phải nhập thông tin cụ thể vào mẫu đăng ký (tên, email, giới tính, năm sinh và mã bưu điện). Sau khi nhập dữ liệu này, bạn sẽ được gửi một email xác nhận, nhấp vào liên kết trong email xác nhận và bạn sẽ trở thành thành viên của Panel Surveyeah.

Luật pháp Ý quy định toàn bộ quy trình và quyền truy cập vào trang web, nên nó có thể được Surveyeah sửa đổi bất kỳ lúc nào. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà bạn không cho rằng mình có thể chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng, vậy là không được khuyên là bạn nên tham gia trang Surveyeah. Tòa án Ý là tòa án có thẩm quyền duy nhất trong trường hợp có tranh chấp giữa các bên.

Đăng ký

Panel Surveyeah gửi các bản khảo sát trả phí qua email cho các thành viên của mình, việc tham gia là tự nguyện và không bắt buộc. Các cuộc khảo sát trả phí được tạo và gửi trực tiếp bởi khách hàng của công ty, các thành viên Surveyeah được yêu cầu trả lời sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các hồ sơ phù hợp để trả lời khảo sát. Dữ liệu được nhập trên tài khoản được sử dụng để lập hồ sơ người tiêu dùng và phát hiện sự phù hợp của họ cho các cuộc khảo sát khác nhau. Bằng cách tham gia và hoàn thành khảo sát, thành viên sẽ được trả công bằng đồng euro có thể chuyển đổi qua PayPal hoặc thông qua phiếu thưởng và phần thưởng khi đạt đến ngưỡng.

Các thành viên có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào Nếu tài khoản bị hủy khi số dư dương nhưng chưa đạt đến ngưỡng tối thiểu cần thiết để chuyển đổi, số dư sẽ bị mất và không thể chuyển đổi được nữa.

Tôi chấp nhận thỏa thuận này để sử dụng trang Surveyeah.

Nếu bạn muốn xem các Điều Khoản và Điều Kiện, hãy nhấp vào đây .

Nếu bạn muốn tham khảo Chính sách Bảo mật, vui lòng nhấp vào đây .