Uudised

Kas teadsid, et sind võidakse tarbijapaneelist välja visata?

Tarbijapaneeli liige võidakse sohitegemise eest paneelist välja visata. Siit saad lugeda, millistel juhtudel seda tehakse ja kuidas seda vältida.

Kas teadsid, et sind võidakse tarbijapaneelist välja visata?

Jah, seda tõesti juhtub! Selgitame, miks seda tehakse ja kuidas seda vältida.

Tarbijauuringud on kiire ja usaldusväärne viis tarbijate soovide ja vajaduste väljaselgitamiseks: tundide või päevade jooksul leiame sihtrühma kuuluvad inimesed ning teisendame nende arvamused, eelistused ja soovid kasulikuks teabeks.

Seda juhul, kui paneeli liikmete vastused on kvaliteetsed.

Tagamaks, et tarbijate arvamusi kogutakse õigelt sihtrühmalt ning et need kajastavad nende tegelikke eelistusi ja käitumist, rakendavad turu-uuringute ettevõtted mitmesuguseid kvaliteedikontrolli meetodeid.

Eelkõige peab paneel olema õige suurusega, see tähendab üldjuhul koosnema vähemalt tuhandest inimesest, ning olema demograafiliselt representatiivne. Kui need tuhat inimest ei anna aga ausaid vastuseid, võib olla vajalik ajutine või püsiv osalemiskeeld.

Kuidas ja miks see juhtub ning mida peaksid uuringutes osalejana või turu-uurijana teadma?

Trikiga küsimused sohitegijate tuvastamiseks

Esimene samm on sõeluda välja inimesed, kes ei vasta ausalt või ei mõtle iga vastust piisavalt läbi. Sohitegijate äratundmiseks on eri meetodeid, aga üks levinumaid on trikiga küsimuste lisamine küsimustikku.

Trikiga küsimused käsitlevad suhteliselt harvu juhtumeid. Näiteks võidakse küsida, kas oled eelmise kuu jooksul ostnud boamao. Selliseid küsimusi on mitu, nii et kui sa juhuslikult tõesti ostsid hiljuti boamao, on palju vähem tõenäoline, et ostsid samal ajal ka peene sportauto ja mõne muu konkreetse asja.

Tähelepanu pööramine kõige kiirematele ja aeglasematele

Lisaks vastustele registreeritakse ja analüüsitakse ka vastamisele kulunud aega. Igal uuringul on standardaeg, mis kulub vastuste andmiseks, näiteks 7 või 15 minutit.

Kui paneeli liige lõpetab vastamise palju kiiremini või palju aeglasemalt, on üsna tõenäoline, et ta pole eriti teemasse süvenenud või et ta on samal ajal internetis surfanud ja igasuguseid muid asju teinud. Igal juhul kannatab vastuste kvaliteet.

Vales riigis vastamisega võib kaasneda osalemiskeeld

Kõigi uuringus osalejate geograafilist asukohta jälgitakse veendumaks, et nad asuvad tegelikult seal riigis, kus nad väidavad end olevat. See on oluline, kuna ettevõtted soovivad tavaliselt koguda arvamusi ja tagasisidet konkreetsetel sihtturgudel. Tagamine, et paneeli liikmed tõesti elavad nendes asukohtades, parandab vastuste kvaliteeti.

Muidugi võib mõnikord juhtuda, et täidad küsimustiku teises riigis puhkusel olles või sugulasi külastades. Kui aga kõik vastused tulevad Bangladeshist, kuigi oled oma asukohaks määranud Ameerika, tekib probleem.

Osalemiskeeld võib olla ajutine või püsiv

Mis juhtub, kui boamaotestil läbi kukud või vastamisele liiga palju aega kulutad? Tavaliselt on esimene samm jätta kõrvale üksnes selles uuringus antud vastused. Nii et isegi äärmiselt ebatõenäoline ostuajalugu ei tähenda, et hea paneeli liige on täieliku osalemiskeelu saab.

Korduvad kvaliteediprobleemid mõjutavad siiski osalejate kvaliteedihinnet. Sellele võib järgneda vähemate uuringukutsete saamine või ajutine osalemiskeeld. Mõnel juhul, näiteks kui avastatakse, et osaleja kasutab mitut e-posti aadressi, et osaleda samas uuringus mitu korda, blokeeritakse kõik kontod.

Ka liiga innukad osalejad blokeeritakse

Uuringutes osalemine võib olla ahvatlev ja sõltuvust tekitav: hästi koostatud küsimustikke on lust täita ja oma arvamuse avaldamine on ju tore.

Turu-uuringute ettevõtted siiski ei taha, et kõigis uuringutes osaleksid samad inimesed, sest vastuste mitmekesisus on oluline kvaliteeditegur.

Samas ei tohiks turu-uurijad ka paneeli liikmeid koormata liiga paljude, liiga pikkade ja liiga sagedaste uuringutega. Kui turu-uuringute ettevõtted saadavad üksnes hoolikalt koostatud ja asjakohaseid uuringud tarbijatele, kes on motiveeritud oma arvamust jagama, on mõlemad pooled rahul.

Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash