Liên kết với Amazon

Tiết lộ về liên kết với Amazon

Surveyeah tham gia Amazon Associates Programme, một chương trình liên kết cho phép các trang web kiếm được lợi nhuận quảng cáo bằng cách cung cấp liên kết đến trang Amazon.com.