Informacje o spółce

Tradatech SRL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z jednoosobową działalnością gospodarczą.

Via De Amicis, 47 20123 – Mediolan.

Kapitał zakładowy € 50.000,00 (w pełni opłacony)
NIP 08335940964 – Rejestr Spółek w Mediolanie,
Numer REA: MI – 2018680