โปรแกรมพันธมิตรของ Amazon

การเปิดเผยข้อมูลตัวแทนธุรกิจของ Amazon

Surveyeah เป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรม Amazon Associates ซึ่งเป็นโปรแกรมการโฆษณาออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เว็บไซต์มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการโฆษณาโดยการเชื่อมโยงกับ Amazon.com