Νέα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ: Τρένο ή αεροπλάνο;

Τρένο ή αεροπλάνο; ΤρένοΑεροπλάνο

Το δείγμα ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικό για κατοίκους Ιταλίας.
Αυτή η σύντομη έρευνα δεν περιλαμβάνει την απόδοση πίστωσης σε όσους ψηφίζουν.
Εγγραφείτε για να λάβετε αμειβόμενες έρευνες.