Νέα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ: Τηλεφώνημα ή Φωνητικό Μήνυμα;

Τηλεφώνημα ή Φωνητικό Μήνυμα; ΤηλεφώνημαΦωνητικό μήνυμα

Το δείγμα ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικό για κατοίκους Ιταλίας.
Αυτή η σύντομη έρευνα δεν περιλαμβάνει την απόδοση πίστωσης σε όσους ψηφίζουν.
Εγγραφείτε για να λάβετε αμειβόμενες έρευνες.