Νέα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ: Ρολόι αναλογικό ή αυτόματο;

Ρολόι αναλογικό ή αυτόματο; Ρολόι αυτόματοΡολόι αναλογικό

Το δείγμα ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικό για κατοίκους Ιταλίας.
Αυτή η σύντομη έρευνα δεν περιλαμβάνει την απόδοση πίστωσης σε όσους ψηφίζουν.
Εγγραφείτε για να λάβετε αμειβόμενες έρευνες.