Νέα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ: Ποδήλατο ή Ηλεκτρικό Πατίνι;

Ποδήλατο ή Ηλεκτρικό Πατίνι; ΠοδήλατοΗλεκτρικό πατίνι

Το δείγμα ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικό για κατοίκους Ιταλίας.
Αυτή η σύντομη έρευνα δεν περιλαμβάνει την απόδοση πίστωσης σε όσους ψηφίζουν.
Εγγραφείτε για να λάβετε αμειβόμενες έρευνες.