Νέα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ: Μπάνιο ή Ντους;

Μπάνιο ή Ντους; ΜπάνιοΝτους

Το δείγμα ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικό για κατοίκους Ιταλίας.
Αυτή η σύντομη έρευνα δεν περιλαμβάνει την απόδοση πίστωσης σε όσους ψηφίζουν.
Εγγραφείτε για να λάβετε αμειβόμενες έρευνες.