Νέα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ: Ημέρα ή Νύχτα;

Ημέρα ή Νύχτα; ΗμέραΝύχτα

Το δείγμα ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικό για κατοίκους Ιταλίας.
Αυτή η σύντομη έρευνα δεν περιλαμβάνει την απόδοση πίστωσης σε όσους ψηφίζουν.
Εγγραφείτε για να λάβετε αμειβόμενες έρευνες.