ข้อมูลบริษัท

Tradatech SRL
Limited เป็นบริษัทจำกัดที่มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

Via De Amicis, 47 20123 – เมืองมิลาน

ทุนจดทะเบียน 50,000.00 ยูโร (ชำระเต็มจำนวนแล้ว)
รหัสภาษีและหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม 08335940964 – ทะเบียนบริษัทเมืองมิลาน
หมายเลข REA: MI – 2018680